Leki przeciwnowotworowe

Reblozyl(luspatercept)

Zespoły mielodysplastyczne są rzadkimi chorobami krwi. Cechują się wytwarzaniem wadliwych komórek krwi, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania u pacjentów licznych transfuzji.

Rozlytrek(entrektynib)

Rozlytrek jest inhibitorem enzymu kinazy tyrozynowej. Na skutek nadmiernej aktywności kinazy tyrozynowej dochodzi do niekontrolowanego wzrostu i namnażania się komórek, tworzenia naczyń krwionośnych w obrębie guza oraz wystąpienia przerzutów nowotworu.

Lonsurf(tipiracyl i triflurydyna)

Lonsurf to lek złożony z dwóch substancji aktywnych. Triflurydyna bezpośrednio atakuje komórki DNA nowotworu, ograniczając ich podziały, natomiast typiracyl przedłuża cytotoksyczną aktywność triflurydyny.

Polivy(polatuzumab wedotyny)

Polatuzumab wedotyny jest immunotoksyną stosowaną w celu leczenia opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B w sytuacjach, w których zaawansowany wiek pacjenta lub inne przyczyny nie pozwalają na otrzymanie przeszczepu komórek macierzystych.

Keytruda(pembrolizumab)

Keytruda zawiera przeciwciało monoklonalne pembrolizumab, którego mechanizm działania polega na blokowaniu negatywnych receptorów anty-PD-1, a tym samym prowadząc tym samym do reaktywacji układu immunologicznego. Aktywowany układ immunologiczny sam rozpoznaje i zwalcza komórki nowotworowe.

Xofigo

Xofigo jest radiofarmaceutykiem, którego substancją czynną jest dichlorek radu-223. Po podaniu pacjentowi dichlorek radu przemieszcza się do kości, gdzie emituje radioaktywność o małym zasięgu niszczącą otaczające komórki rakowe.

Nubeqa

Nubeqa jest lekiem hormonalnym nowej generacji stosowanym w przypadku raka gruczołu krokowego odpornego na kastrację. Substancja aktywna leku, darolutamid ma na celu opóźnienie rozprzestrzeniania się raka.

Perjeta

Perjeta to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii celowanej u pacjentek chorych na raka piersi HER2-dodatniego. Pertuzumab(substancja aktywna leku) w leczeniu raka piersi stosowany jest w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem.

Darzalex

Darzalex jest przeciwciałem monoklonalnym wykazującym wysoką skuteczność wleczeniu szpiczaka plazmocytowego. Substancja czynna leku, czyli daratumumab hamuje niekontrolowany rozrost komórek nowotworowych, posiada również właściwości immunomodulujące.

Roferon-A

Glikoproteiny wzmagające reakcje układu immunologicznego na zakażenie organizmu wirusami, bakteriami lub innymi patogenami oraz pojawienie się komórek nowotworowych. Wskazaniem do ich stosowania są nowotwory różnych części ciała, mięsaki Kaposiego, wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz białaczka.

Lynparza

Lek z grupy ftalazyn. Hamuje ludzką polimerazę poli(ADP-rybozę) (PARP) wskutek czego wykazuje działanie przeciwnowotworowe wobec raka otrzewnej, piersi, prostaty i jajników.

Leukeran

Jest to lek przeciwnowotworowy o szerokim zakresie działania, szczególnie często stosowany w leczeniu przewlekłych białaczek limfatycznych.

Megace (tabletki)

Jest to syntetyczny lek o działaniu podobnym do progesteronu, hormonu, który jest wytwarzany w organizmie.

Megace zawiesina doustna

Megestrol jest syntetycznym hormonem z grupy progestagenów. Powoduje wiele działań charakterystycznych dla tych hormonów, ale również poprawia apetyt i wpływa na zwiększenie masy ciała.

Trexan

Jest to lek przeciwnowotworowy z grupy antymetabolitów, skuteczny w leczeniu chorób nowotworowych, jednak o dużej toksyczności.