Leki przeciwnowotworowe

Roferon-A

Glikoproteiny wzmagające reakcje układu immunologicznego na zakażenie organizmu wirusami, bakteriami lub innymi patogenami oraz pojawienie się komórek nowotworowych. Wskazaniem do ich stosowania są nowotwory różnych części ciała, mięsaki Kaposiego, wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz białaczka.

Lynparza

Lek z grupy ftalazyn. Hamuje ludzką polimerazę poli(ADP-rybozę) (PARP) wskutek czego wykazuje działanie przeciwnowotworowe wobec raka otrzewnej, piersi, prostaty i jajników.

Leukeran

Jest to lek przeciwnowotworowy o szerokim zakresie działania, szczególnie często stosowany w leczeniu przewlekłych białaczek limfatycznych.

Megace (tabletki)

Jest to syntetyczny lek o działaniu podobnym do progesteronu, hormonu, który jest wytwarzany w organizmie.

Megace zawiesina doustna

Megestrol jest syntetycznym hormonem z grupy progestagenów. Powoduje wiele działań charakterystycznych dla tych hormonów, ale również poprawia apetyt i wpływa na zwiększenie masy ciała.

Trexan

Jest to lek przeciwnowotworowy z grupy antymetabolitów, skuteczny w leczeniu chorób nowotworowych, jednak o dużej toksyczności.

Myleran

Jest to lek przeciwnowotworowy należący do tzw. leków alkilujących o wybiórczym działaniu hamującym rozplem komórek szpiku, stosowany w leczeniu białaczek szpikowych.

Nolvadex

Jest to lek o działaniu przeciwestrogenowym (estrogeny są to kobiece hormony płciowe wydzielane przez jajniki), który za pomocą wielu zróżnicowanych mechanizmów hamuje rozwój nowotworów.

Uromitexan

W tym preparacie 10 tabletek, 20 tabletka lub 50 tabletka powlekanych, 1 tabl. zawiera 600 mg mesny. jest stosowana jako antidotum przeciw akroleinie, która jest metabolitem leków przeciwnowotworowych cyklofosfamidu i ifosfamidu powodującym uszkodzenia błony śluzowej pęcherza moczowego w czasie leczenia tymi lekami.

Vopecidex

Jest to lek cytostatyczny z grupy antymetabolitów stosowany w raku sutka i raku jelita grubego.

Metotab

Jest to antymetabolit kwasu foliowego, uniemożliwia udział kwasu folinowego w biosyntezie kwasów nukleinowych upośledzając mnożenie się komórek i rozrostu tkanek nowotworowych.

Fluorouracil

Preparat hamuje syntezę DNA przez zablokowanie wbudowywania tymidyny, czego następstwem jest obumarcie komórki nowotworowej. Fluorouracyl wywiera również działanie cytotoksyczne przez wbudowywanie się do cząsteczki RNA w miejsce uracylu.

Fludara Oral

Fludarabina jest lekiem przeciwnowotworowym, zakłócającym syntezę DNA, RNA i białek, przez co prowadzi do zahamowania wzrostu komórkowego.