Leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki

Dutilox

Lek wpływa na pobudzenie receptorów serotoninowych i noradrenergicznych, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i przeciwbólowe.

Nervoheel N

Lek homeopatyczny zawierający 4-krotną rozcierkę z drzewa Strychnos igantii, mątwy zwyczajnej, bromku potasu oraz soli cynkowej kwasu izowalerianowego. Wykazuje działanie nasenne, anksjolityczne,

Risperidon Vipharm

Lek stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz. Jego działanie wynika z oddziaływania substancji czynnej na określone receptory w mózgu (serotoninowe, histaminowe, dopaminowe).

Kefrenex

Mechanizm działanie kwetiapiny polega na blokowaniu receptorów mózgu; głownie dopaminergicznych i serotoninergicznych i uniemożliwieniu łączenia się z nimi odpowiednich dla nich neuroprzekaźników.

Lewomezin

Jest to neuroleptyk, a więc lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny o słabym działaniu na główne objawy psychozy. Ma za to silne działanie uspokajające i antydepresyjne.

Ziperid

Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych psychoz schizofrenicznych oraz stanów psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

Symquel XR

Symquel XR zawiera jako substancję czynną kwetiapinę, lek przeciwpsychotyczny. Kwetiapina hamuje działanie receptorów serotoninergicznych 5HT2 oraz receptorów dopaminergicznych.

Zypsila

Zypsila zawiera jako substancję czynną zyprazydon, lek przeciwpsychotyczny. Zyprazidon hamuje receptory serotoninergiczne 5HT2A, 5HT2C, 5HT1D oraz dopaminergiczne D2.

Candela

Candela to lek zawierający jako substancję czynną amisulpryd, lek przeciwpsychotyczny. Amisulpryd hamuje receptory dopaminergiczne D2 oraz D1 .

Decaldol

Lek o działaniu przeciwpsychotycznym, uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwwymiotnym.

Sycrest

Lek zawierający substancję czynną – asenapinę. Ma działanie przeciwpsychotyczne. Prawdopodobnie działa antagonistycznie wobec receptorów D2 i 5-HT2A.

Invega

Lek zawierający substancję czynną – paliperydon. Działa przeciwpsychotycznie. Selektywnie blokuje działanie monoamin. Jest silnym antagonistą receptora D2, dzięki czemu łagodzi objawy schizofrenii.

Ranofren

Klozapina jest lekiem o silnym działaniu przeciwpsychotycznym i uspokajającym.

Amisan

Leczenie ostrej i przewlekłej schizofrenii u dorosłych.

Haloperidol

Silne antypsychotyczne i uspokajające, słabe przeciwdepresyjne i antyautystyczne, także przeciwwymiotne – lek z grupy neuroleptyków pochodnych butyrofenonu.

Apo-Risperid

Silne antypsychotyczne: lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzizoksazolu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Chloropernazinum

Jest to słaby neuroleptyk z grupy pochodnych fenotiazyny (grupa leków stosowana w leczeniu chorób psychicznych) o silnym działaniu przeciwwymiotnym. Stosowany jest w przypadku silnych nudności i wymiotów. Czasami stosuje się go również w leczeniu przewlekłej schizofrenii i psychoz alkoholowych.