Leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki

Abilify tabletki

Abilify zawiera jako substancję czynną arypiprazol, stosowany w leczeniu schizofrenii. Jest agonistą receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5HT1a i antagonistą receptora serotoninowego 5HT2a.  

Zyprexa

Jest to lek stosowany w schizofrenii i innych psychozach o ciężkim przebiegu, opornych na inne leczenie

Zeldox kapsułki

Silne antypsychotyczne, słabe przeciwdepresyjne i uspokajające – atypowy (nowy; II generacji) lek przeciwpsychotyczny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Tisercin

Stosunkowo silne przeciwpsychotyczne (zbliżone do chlorpromazine); bardzo silne uspokajające, stosunkowo słabe przeciwdepresyjne, także przeciwwymiotne, obniżające ciśnienie tętnicze i przeciwbólowe definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Solian

Silne antypsychotyczne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzamidu (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Pernazinum

Jest to lek o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i aktywizującym oraz słabym działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym.

Perazin

Umiarkowanie silne działanie antypsychotyczne, antyautystyczne, uspokajające, także przeciwwymiotne, rozkurczowe i przeciwuczuleniowe (antyhistaminowe) – lek z grupy silnych neuroleptyków pochodnych fenotiazyny. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Lithium carbonicum

Jest to lek stabilizujący nastrój i aktywność, stosowany w leczeniu psychozy afektywnej jedno- i dwubiegunowej (manii i depresji).

Apo-trifluoperazine

Jest to pochodna fenotiazyny o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, hamującym lub znoszącym niektóre objawy psychoz np. autyzm, halucynacja, zespoły urojeniowe.

Olzapin

Działanie silne antypsychotyczne i uspokajające zbliżone do klozapiny (clozapine) – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna tienobenzodiazepiny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz DZIAŁANIE w FENACTIL).

Klozapol tabletki

Działanie silne uspokajające, umiarkowanie silne antypsychotyczne i antyautystyczne, także normalizujące sen i obniżające napięcie mięśni, przeciwuczuleniowe – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków (definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Ketrel tabletki

Działanie silne antypsychotyczne, słabe uspokajające i przeciwdepresyjne – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków, pochodna benzotiazepiny (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Fluanxol

Jest to lek należący do grupy neuroleptyków. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz różnego typu uzależnień (kokaina, alkohol). W małych dawkach wykazuje słabe działanie przeciwlękowe, dlatego bywa również stosowany w leczeniu niektórych typów depresji, lęku, nerwicy.

Fenactil

Chlorpromazyna należy do grupy leków zwanych neuroleptykami. Jest stosowana w leczeniu chorób psychicznych, np. schizofrenii, stanów maniakalnych, oraz niekiedy również w zaburzeniach zachowania u dzieci. Ma działanie uspokajające, dlatego bywa stosowana do opanowywania stanów pobudzenia w innych zaburzeniach psychicznych. Jest silnym lekiem przeciwwymiotnym stosowanym u dorosłych w przypadku uporczywych nudności i wymiotów. Jako lek wspomagający jest używana w leczeniu bólów o różnej etiologii (nerwobóle, bóle fantomowe, bóle w chorobie nowotworowej i inne), przed zabiegami chirurgicznymi (aby zmniejszyć zdenerwowanie) i w innych chorobach.

Clopixol

Działanie silne antypsychotyczne, uspokajające i przeciwlękowe (na początku leczenia) słabe antyautystyczne – lek z grupy neuroleptyków, pochodna tioksantenu. (Definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).