Leki na choroby układu nerwowego

Riluzol PMCS

Jest to pierwszy lek, który okazał się częściowo skuteczny w leczeniu chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Kefrenex

Mechanizm działanie kwetiapiny polega na blokowaniu receptorów mózgu; głownie dopaminergicznych i serotoninergicznych i uniemożliwieniu łączenia się z nimi odpowiednich dla nich neuroprzekaźników.

Tabletki przeciw grypie

Preparat łączy w sobie działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego z pobudzającym działaniem kofeiny.

Thioridazin prolongatum

Jest pochodną fenotiazyny o silnym działaniu uspokajającym. Jest stosowana w leczeniu schizofrenii, psychozy schizoafektywnej, a także w leczeniu zaburzeń snu, zaburzeń nerwicowych z objawami ze strony różnych narządów, np. przewodu pokarmowego, serca itp., nadmiernego napięcia.

Lewomezin

Jest to neuroleptyk, a więc lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny o słabym działaniu na główne objawy psychozy. Ma za to silne działanie uspokajające i antydepresyjne.

Epiramat

Lek przeciwdrgawkowy nowej generacji stosowany jako lek wspomagający w leczeniu różnych postaci padaczki u dorosłych i dzieci od 2 rż.

Trilafon

Perfenazyna jest silnym neuroleptykiem, a więc lekiem stosowanym w leczeniu niektórych chorób psychicznych, np. schizofrenii. Należy do grupy pochodnych fenotiazyny. Jest stosowana głównie w leczeniu schizofrenii, a także innych psychoz. Rzadko bywa również używana do leczenia nudności i wymiotów różnego pochodzenia u dorosłych.

Sanval

Jest to lek z grupy imidazopirydyn, wykazujący silne działanie nasenne.

Ziperid

Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych psychoz schizofrenicznych oraz stanów psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

ApoRopin

Preparat stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona, powoduje stymulację receptorów dopaminergicznych i zmniejszanie niedoboru dopaminy.

NiQuitin Przezroczysty

Preparat stosowany w odzwyczajeniu się od palenia tytoniu w postaci plastra, zawierający nikotynę do stosowania przezskórnego. Stosowany w Nikotynowej Terapii Zastępczej (NTZ).

Madopar HBS

Preparat złożony (połączenie lewodopy i benserazydu, który zapobiega rozkładowi lewodopy) o działaniu przeciwparkinsonowskim.

Triptagram

Jest to selektywny agonista receptorów serotoninowych, powodujący skurcz naczyń wewnątrzczaszkowych.