Loratadyna galena

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Preparat zawiera loratadynę – substancję zbliżoną pod względem budowy chemicznej do trójpierścieniowych leków antydepresyjnych – która wykazuje działanie przeciwalergiczne.
Dzięki temu, że jej aktywny metabolit blokuje receptory histaminowe H1, ale słabo przekracza barierę krew-mózg, znosi ona symptomy alergii związane głównie z katarem siennym, wykazując przy okazji mniej efektów ubocznych (senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji), niż starsze antyhistaminy. Loratadyna to jeden z najpotrzebniejszych leków, niezbędnych do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej według WHO („World Health Organisation”); metabolizowana jest przez izoenzymy cytochromu P450 (między innymi CYP3A4 i CYP2D6) do dezloratadyny, która odpowiada za większość efektów leczniczych, dlatego podczas jej stosowania nie powinno się przyjmować inhibitorów enzymatycznych (przykładowo preparatów z grejpfruta lub ketokonazolu).

Objawy alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek. Patrz: ALERFAN.
Loratadyny nie wolno stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości, u kobiet ciężarnych oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.
Loratadyna może powodować interakcje z: lopinawirem, emtrycytabiną, tenofowirem, nelfinawirem, niektórymi lekami przeciwwymiotnymi (np. palonosetronem), tuberkuliną, rufinamidem, środkami immunosupresyjnymi (głównie takrolimusem), bosentanem, celekoksybem, lumefantryną, darunawirem, niektórymi lekami antyarytmicznymi (amiodaron), diltiazemem, lekami używanymi w leczeniu chorób psychicznych (fluwoksamina, SSRI, SNRI), inhibitorami monoaminoksydazy (moklobemid, tranylcypromina, selegilina), grepafloksacyną, środkami zwiększającymi wydzielanie histaminy, inhibitorami (ketokonazol, preparaty z grejpfruta) oraz stymulantami enzymatycznymi.
brak danych
10-20 zł.
10 tabletek lub 30 tabletek, 1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny.
Podczas stosowania loratadyny mogą wystąpić następujące działanie niepożądane: nerwowość, zmęczenie, ból brzucha, hiperkinezja, zaburzenia słuchu, biegunka, symptomy grypy, malformacje struktury zębów, ból ucha, infekcje wirusowe, wysypka, ból głowy, suchość ust, wydłużenie QT (przy dawkach powyżej 20 mg dziennie zażywanych przez dłuższy okres czasu).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Loratadyna a alkohol

Loratadyna u osób starszych(65 lat i więcej)
Loratadyna dla dzieci(do 18 lat)
Loratadyna w ciąży
Loratadyna a karmienie piersią
Loratadyna a prowadzenie pojazdów
Loratadyna a grejpfrut
Loratadyna refundacja

Loratadyna cena i opakowania

Loratadyna Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cena
Skuteczność
Czas działania