Loratan

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Preparat zawiera loratadynę – substancję zbliżoną pod względem budowy chemicznej do trójpierścieniowych leków antydepresyjnych – która wykazuje działanie przeciwalergiczne. Dzięki temu, że jej aktywny metabolit blokuje receptory histaminowe H1, ale słabo przekracza barierę krew-mózg, znosi ona symptomy alergii związane głównie z katarem siennym, wykazując przy okazji mniej efektów ubocznych (senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji), niż starsze antyhistaminy. Loratadyna to jeden z najpotrzebniejszych leków, niezbędnych do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej według WHO („World Health Organisation”); metabolizowana jest przez izoenzymy cytochromu P450 (między innymi CYP3A4 i CYP2D6) do dezloratadyny, która odpowiada za większość efektów leczniczych, dlatego podczas jej stosowania nie powinno się przyjmować inhibitorów enzymatycznych (przykładowo preparatów z grejpfruta lub ketokonazolu).

Patrz: ALERFAN.
Loratadyny nie wolno stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości, u kobiet ciężarnych oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.
Loratadyna może powodować interakcje z: lopinawirem, emtrycytabiną, tenofowirem, nelfinawirem, niektórymi lekami przeciwwymiotnymi (np. palonosetronem), tuberkuliną, rufinamidem, środkami immunosupresyjnymi (głównie takrolimusem), bosentanem, celekoksybem, lumefantryną, darunawirem, niektórymi lekami antyarytmicznymi (amiodaron), diltiazemem, lekami używanymi w leczeniu chorób psychicznych (fluwoksamina, SSRI, SNRI), inhibitorami monoaminoksydazy (moklobemid, tranylcypromina, selegilina), grepafloksacyną, środkami zwiększającymi wydzielanie histaminy, inhibitorami (ketokonazol, preparaty z grejpfruta) oraz stymulantami enzymatycznymi.
Dorośli i dzieci po 7 roku życia; 1 tabletka albo 10 ml zawiesiny; dzieci w wieku 3-7 lat – 1 raz dziennie 5 ml zawiesiny.
5-10 zł.
7, 10, 15 lub 30 kaps. elastycznych, 1 kaps. zawiera 10 mg loratadyny; 125 ml syropu, 1 ml zawiera 1 mg loratadyny.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Loratan a alkohol

Loratan u osób starszych(65 lat i więcej)
Loratan dla dzieci(do 18 lat)
Loratan w ciąży
Loratan a karmienie piersią
Loratan a prowadzenie pojazdów
Loratan a grejpfrut
Loratan refundacja

Loratan cena i opakowania

Loratan Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cena
Skuteczność
Czas działania