Alclometasoni dipropionas

Leki i preparaty zawierające: