Allii sativi extractum

Leki i preparaty zawierające: