Benzathini benzylpenicillinum

Leki i preparaty zawierające: