Cetalkonii chloridum

Leki i preparaty zawierające: