Citaloprami hydrobromidum­

Leki i preparaty zawierające: