Dextromethorphani hydobromidum

Leki i preparaty zawierające: