Dextromethorphani hydrobromidum

Leki i preparaty zawierające: