Erythromycini cyclocarbonas

Leki i preparaty zawierające: