Fenoteroli hydrobromidum

Leki i preparaty zawierające: