Fluocinoloni acetonidum

Leki i preparaty zawierające: