Metformini hydrochloridum

Leki i preparaty zawierające: