Opipramoli dihydrochloridum

Leki i preparaty zawierające: