Phenoxymethylpenicillinum

Leki i preparaty zawierające: