Phenoxymethylpenicillinum kalicum

Leki i preparaty zawierające: