polimyelitidis et haemophili stripe b

Leki i preparaty zawierające: