Proxymetacaini hydrochloridum

Leki i preparaty zawierające: