Penicillin G Sodium Sandoz

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Bakteriobójcze o stosunkowo wąskim zakresie działania, blokuje budowę ściany komórki bakteryjnej – antybiotyk z grupy beta-laktamów.

W pierwszej kolejności (jako lek pierwszego rzutu) w zakażeniach układu oddechowego wywoływanych przez wrażliwe na jej działanie paciorkowce grupy A (zapalenie migdałków, zapalenie gardła) oraz w płonicy (szkarlatynie), a także w zakażeniach płuc wywołanych przez dwoinkę zapalenia płuc (Diplococcus pneumoniae) oraz w zapaleniu opon mózgowych wywołanym przez meningokoki. Benzylpenicylina jest stosowana w leczeniu ostrego rzutu gorączki reumatycznej, bakteryjnego zapalenia wsierdzia (zazwyczaj łącznie z innymi antybiotykami), róży, kiły, promienicy, różycy, wąglika, tularemii, leptospirozy. Od leczenia penicyliną w tych przypadkach można odstąpić jedynie w przypadku uczulenia na lek bądź potwierdzonego w badaniach mikrobiologicznych braku wrażliwości bakterii. Ze względu na bardzo duży odsetek drobnoustrojów opornych nie powinna być stosowana w leczeniu rzeżączki.
Także uczulenie na inne penicyliny i antybiotyki beta-laktamowe (m.in. cefalosporyny). Szczególnie ostrożnie należy stosować u chorych na astmę oskrzelową i alergie.
Penicylina osłabia działanie estrogenów i doustnych środków antykoncepcyjnych (podczas leczenia wskazane rozważenie innych skutecznych metod antykoncepcji); pochodne kwasu salicylowego (m.in. acetylsalicylic acid, znany powszechnie jako aspiryna) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (indometacin), sulfonamidy (m.in. cotrimoxazole, znany powszechnie jako Biseptol) nasilają i wydłużają działanie penicyliny. Penicylina nasila działanie lecznicze i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenocoumarol). Leku nie należy stosować jednocześnie z: tetracyklinami (doxycycline, tetracycline), cefalotyną (cephalotine), klindamycyną (clindamycin), chloramfenikolem, a także z metronidazolem (wzajemne osłabienie działania). Łączne podawanie penicyliny i aminoglikozydów (gentamicin, tobramicine, netilmicine) prowadzi do wzajemnego wzmacniania działania, co jest wykorzystywane w skojarzonym leczeniu ciężkich infekcji. Jednoczesne stosowanie penicyliny i beta-blokerów może zwiększać skłonność do uczuleń (odczyny anafilaktyczne).
Ściśle indywidualne; dorośli: zazwyczaj 2,4 – 24 mln j.m. na dobę w 4-6 dawkach (co 4-6 godzin); dzieci: w zależności od ciężkości i rodzaju schorzenia 50.000 -150.000 j.m. (czasami 300.000 j.m. i więcej) na kilogram masy ciała na dobę w 4-6 dawkach podzielonych (co 4-6 godzin) domięśniowo lub dożylnie. Dobowa dawka minimalna dla dorosłych nie powinna być niższa niż 2.400.000 j.m.; maksymalna w wyjątkowych przypadkach może przekraczać 100 mln j.m. Benzylpenicylina powinna być podawana co 4-6 godzin; maksymalny odstęp między kolejnymi dawkami nie powinien przekraczać 8 godzin. Przy domięśniowym stosowaniu leku nie należy przekraczać dawki dobowej 10 mln j.m.; lek powinien być wstrzykiwany w zewnętrzną górną część pośladka, a miejsce wstrzyknięcia każdorazowo zmieniane. Powyżej 10 mln j.m. na dobę lek powinien być podawany we wlewie dożylnym.
Cena od 100 do 200 zł.
Penicylina benzylowa. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych, dożylnych i wlewów kroplowych po: 1 mln j.m.
Apenicylina stosowana na skórę w postaci maści, przymoczek, płukań jest całkowicie nieskuteczna; nie należy także stosować penicyliny benzylowej w postaci aerozolu (do inhalacji dróg oddechowych) ani doustnie. Penicyliny mogą wywołać reakcje uczuleniowe o różnym nasileniu: od łagodnej wysypki do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet zgonu. Dlatego przed podaniem penicyliny przeprowadzane są próby uczuleniowe. Stosowanie preparatów penicyliny w Polsce uregulowane jest ścisłymi przepisami: u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzano alergie, uczulenie na lek z grupy penicylin bądź jakąkolwiek inną substancję leczniczą, przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać śródskórną próbę uczuleniową z Testarpenem. Test należy przeprowadzić w miejscu dysponującym zestawem przeciwwstrząsowym i w obecności odpowiednio przeszkolonego personelu. W razie wątpliwości próbę należy wykonać również z penicyliną krystaliczną (benzylopenicyliną) podaną śródskórnie w ilości 10 j.m. Wynik odczytuje się po 30 min, w razie wątpliwości po 60 min. Ujemny wynik testu nie wyklucza wystąpienia reakcji uczuleniowej. Żadnego z preparatów penicyliny nie wolno podawać, jeśli stwierdzono uprzednio nadwrażliwość na lek!
Dowiedz się więcej o składzie: .

Penicillin a alkohol

Penicillin u osób starszych(65 lat i więcej)
Penicillin dla dzieci(do 18 lat)
Penicillin w ciąży
Penicillin a karmienie piersią
Penicillin a prowadzenie pojazdów
Penicillin refundacja

Penicillin cena i opakowania

Penicillin Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania