Penicillinum procainicum

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Bakteriobójcze o stosunkowo wąskim zakresie działania, blokuje budowę ściany komórki bakteryjnej – antybiotyk z grupy beta-laktamów, z dodatkiem prokainy, która wydłuża czas działania. Po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest podstawowym i bardzo skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu wielu chorób bakteryjnych.

W ostrych i ciężkich zakażeniach leczenie zawsze należy rozpoczynać od podawania penicyliny benzylowej (krystalicznej), a kontynuować penicyliną prokainową. Stosowanie leku u dzieci jest ograniczone wyłącznie do zapobiegania rzutom gorączki reumatycznej i zapalenia wsierdzia. Patrz również: PENICILLIN G SODIUM SANDOZ.
Uczulenie na penicyliny. Należy zachować ostrożność podczas leczenia osób chorych na astmę, uczulonych na inne leki (szczególnie antybiotyki z grupy cefalosporyn) oraz z niewydolnością nerek. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest u nich większe. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 rż. Ostrożnie u chorych na astmę oskrzelową i alergie.
Ściśle według wskazań lekarza. Fiolki służą do przygotowania roztworów do wstrzyknięć domięśniowych. Miejsca wstrzyknięcia leku nie należy masować. Aby osiągnąć pełną skuteczność leczenia, konieczne jest stosowanie leku przez okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli dolegliwości ustąpią już po kilku dawkach leku.
Wyłącznie domięśniowo – patrz UWAGI. Dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia: 600.000-1.200.000 j.m. na dobę w 1 dawce; dzieci 2.-4. rok życia: 25 000-50 000 j.m. na kilogram wagi ciała na dobę w 2 dawkach.
Cena od 10 do 20 zł.
5 fiol. z suchą substancją, 1 fiol. zawiera 600 000 jm., 1 200 000 jm. lub 2 400 000 jm. penicyliny prokainowej.
Przed rozpoczęciem leczenia – poza próbą uczuleniową na penicylinę (patrz UWAGI w PENICILLIN G SODIUM SANDOZ)) należy także wykonać próbę uczuleniową na prokainę. Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania domięśniowego; w przypadku przedostania się niewielkiej nawet ilości leku do naczynia krwionośnego mogą wystąpić ostre objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia widzenia, zaburzenia psychiczne) określane mianem zespołu Hoigne; nie mają one nic wspólnego z uczuleniem na penicylinę prokainową i nie są wskazaniem do odstawienia leku. Nie należy masować miejsca wstrzyknięcia. Należy informować lekarza o wszystkich lekach, które są przyjmowane długotrwale, a bez jego wiedzy i zgody nie wolno przyjmować żadnych innych leków.
Działania niepożądane
Stosunkowo często powoduje skórne reakcje uczuleniowe (zaczerwienienie i świąd skóry, wysypki, pokrzywki), niekiedy objawy uogólnione (gorączkę, bóle i obrzęki stawów), a w wyjątkowych przypadkach wstrząs uczuleniowy występujący tuż po podaniu leku (zamroczenie, duszność, zlewne poty, uczucie niepokoju, obrzęki, niekiedy utrata przytomności). W trakcie leczenia mogą wystąpić charakterystyczne objawy działania prokainy (wymioty, niepokój, zasinienie błon śluzowych i skóry, przyspieszona czynność serca, omamy i drgawki). Niekiedy (szczególnie przy długotrwałym stosowaniu) może powodować zakażenie jamy ustnej i przewodu pokarmowego droż­dżakami lub bakteriami opornymi na penicylinę (złe samopoczucie, nudności, wymioty, biały nalot na języku, gorączka, biegunki). W przypadku nieprawidłowej techniki wykonywania wstrzyknięć może powodować zespół objawów przypominających ostrą chorobę psychiczną (zespół Hoigné).

Dowiedz się więcej o składzie: .

Penicillinum a alkohol

Penicillinum u osób starszych(65 lat i więcej)
Penicillinum dla dzieci(do 18 lat)
Penicillinum w ciąży
Penicillinum a karmienie piersią
Penicillinum a prowadzenie pojazdów
Penicillinum refundacja

Penicillinum cena i opakowania

Penicillinum Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania