Polopiryna C tabletki musujące

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Produkty podobne

Alka-Seltzer
Apap Przeziębienie FAST (Apap C Plus)
Ascalcin
Febrisan
Fervex
Polopiryna S
Solpadeine
Theraflu ExtraGRIP
Upsarin C
Scorbolamid
Rutinoscorbin
Alka-Prim
Ascalcin Plus
Aspirin C
Gripex HotActiv Forte
Choligrip
Coldrex MaxGrip

Postać

Przechowywanie

Specjalności

Czy Polopiryna C tabletki musujące bez recepty?

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

W dawkach do 3 g na 24 h działa przeciwbólowo, w dawkach powyżej 4 g na 24 h – przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Mechanizm działania kwasu acetylosalicylowego polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy I (tzw. konstytutywna), co prowadzi do zahamowania biosyntezy prostaglandyn. Hamuje agregację trombocytów w surowicy, co jest powodem stosowania leku również w zakrzepicy naczyń krwionośnych i profilaktyce zawału m. sercowego. W dawkach powyżej 6 g na 24 h hamuje syntezę protrombiny i może wydłużać czas protrombinowy. Kwas acetylosalicylowy hamuje żołądkową prostaglandynę E (hormon działający miejscowo niezbędny w cytoprotekcji błony śluzowej), co może doprowadzić do powstawania ubytków błony śluzowej. Częstość krwawień jest większa, jeśli jednocześnie stosuje się kortykosteroidy, a także u alkoholików i osób po 60 roku życia. Kwas acetylosalicylowy wpływa na metabolizm kwasu askorbinowego, zmniejszając jego stężenie w leukocytach i surowicy. Uważa się, że na skutek hamowania syntezy prostaglandyn przedłuża okres ciąży i czas trwania porodu. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Łatwo i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zależy od pH treści żołądkowej, jego sole zaś wchłaniają się także z jelit, ulegając w 90% hydrolizie we krwi. Jeśli stężenie we krwi jest małe, wiąże się z białkami osocza mw. w 90%, jeśli duże – mw. w 80%. Okres półtrwania wynosi 0,2-3 h, jeśli podaje się często duże dawki – 15-20 h. Przenika szybko do tkanek, przez barierę łożyskową i do mleka matki. Metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Głównym metabolitem jest kwas salicylowy. Jest wydalany z moczem, gł. w postaci metabolitów, w ilości zależnej od pH moczu.Do podawania pozajelitowego stosuje się acetylosalicylan lizyny, który jest rozpuszczalną w wodzie pochodną kwasu acetylosalicylowego.Patrz: ASPIRIN C.

Kwas acetylosalicylowy jest stosowany w rzucie gorączki reumatycznej, przeziębieniu, nerwobólach, bólach głowy, zapalnych lub zwyrodnieniowych zmianach stawów. Ponadto w zapobieganiu agregacji trombocytów w: chorobie niedokrwiennej serca, przewlekłym migotaniu przedsionków, świeżym zawale i po przebytym zawale m. sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, po zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka zawału m. sercowego u osób z grupy ryzyka. Acetylosalicylan lizyny  stosuje się dożylnie w bólach pooperacyjnych, pourazowych, gośćcowych, bólach na tle nowotworowym, kolce żółciowej, ostrym zapaleniu trzustki, w przygotowaniu do zabiegów, np. arteriografii, endoskopii, w leczeniu przeciwzakrzepowym, kiedy doustne stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest niemożliwe.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, salicylany i inne NLPZ. Stany zapalne przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka), zakażenia wirusowe (np. grypa, ospa wietrzna), niewyrównana niedomoga krążenia, stany, w których zmniejszenie krzepliwości krwi może być przyczyną przedłużającego się krwawienia (stany pooperacyjne, skazy krwotoczne, krwawienia maciczne, miesiączka, krwawienia z przewodu pokarmowego), niedobór dehydrogenazy G-6-P, astma oskrzelowa, polipy w nosie, niewydolność nerek i wątroby. Ciąża, Karmienie piersią. Nie należy stosować.Dzieci. Nie zaleca się stosowania ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a.
Potęguje hipoglikemizujące działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika oraz działanie leków przeciwzakrzepowych. Nasila toksyczne działanie metotreksatu, kwasu p-aminosalicylowego i wankomycyny. Stosowany jednocześnie z kortykosteroidami może zwiększać ryzyko wystapienia krwawień z przewodu pokarmowego. Może nasilać działanie penicylin, cefalosporyn, fenytoiny i kwasu walproinowego. Zwiększa stężenie digoksyny, barbituranów i soli litu we krwi. Osłabia działanie spironolaktonu,
furosemidu; inhibitorów ACE i innych leków hipotensyjnych. Podawany łącznie z sulfonamidami skraca okres ich działania. Może zmniejszać działanie niektórych NLPZ (np. indometacyny) oraz leków powodujących wydalanie kwasu moczowego z organizmu. Dawka do 3 g hamuje wydalanie kwasu moczowego, co zwiększa jego stężenie w surowicy. Dawka powyżej 4 g wzmaga wydalanie kwasu moczowego. Leki zwiotczające mięśnie wspomagają przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego. Jednoczesne podawanie wodorowęglanu sodowego znacznie przyspiesza wydalanie salicylanu.
Doustnie. Jako lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, przeciwbólowy dorosłym od 300 mg do 1 g jednorazowo po posiłkach, dzieciom 100-120 mg/kg mc. na 24 h. Większość dorosłych dobrze znosi dawkę 4-6 g na 24 h, co powoduje salicylemię 20-30 mg/dL.Podczas rzutu gorączki reumatycznej w okresie zmniejszania dawki glikokortykosteroidów podaje się kwas acetylosalicylowy w następujących maksym. dawkach dziennych podzielonych na 4-5 porcji: dzieciom do 2. rż. – 800 mg, 2.-4. rż. – 1,2 g, 6.-9. rż. – 1,6 g, 9.-11. rż. – 2 g, 11.-12. rż. – 2,4 g, młodzieży i dorosłym – 3-5 g. Dawkę zmniejsza się powoli (np. co tydzień) aż do odstawienia leku. Kwas acetylosalicylowy podaje się przez 3 mies. od chwili zachorowania. Jednocześnie podaje się wit. C. W razie pojawienia się szumu w uszach zmniejsza się dawkę o 600-900 mg na 24 h aż do ustąpienia tego objawu. Jako
lek zapobiegający agregacji trombocytów zwykle pierwszego dnia 150 mg, następnie 30-150 mg dz.Acetylosalicylan lizyny . Dożylnie (wstrzykując powoli) lub domięśniowo głęboko dorosłym średnio 900 mg jednorazowo (po rozpuszczeniu subst. ex tempore w 5 mL wody do wstrzyknięć).W razie silnych bólów i w premedykacji dożylnie 1,8 g jednorazowo, maksym. do 9 g dz. w dawkach podziel.W zatorach dożylnie 900 mg-1,8 g dz.
Cena od 5 do 10 zł.
500 mg kwasu acetylosalicylowego + 200 mg kwasu askorbinowego.
Indukowanie astmy (u ok. 10% dorosłych). Pieczenie i ból w nadbrzuszu, zaparcia lub biegunka, stany zapalne dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Niekiedy wskutek nadwrażliwości lub przedawkowania, a także podczas długotrwałego podawania obserwuje się nudności, wymioty, zawroty głowy, pocenie się, pokrzywkę, rumień, zmniejszenie krzepliwości krwi, krwawienie z przewodu pokarmowego (od niewielkiego do masywnego). Objawy toksyczne zależą od stężenia kwasu salicylowego w surowicy. Jeśli stężenie wynosi 10 mg/dL, pojawiają się objawy nietolerancji, spowodowanej gł. podrażnieniem błony śluzowej żołądka. Objawy te nasilają się przy stężeniu 20 mg/dL (uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego, szum w uszach, przejściowa głuchota, zawroty głowy, nudności i wymioty pochodzenia ośrodkowego). Przy stężeniu 30 mg/dL występuje nadmierna pobudliwość, przy 50 mg/dL zasadowica oddechowa, tężyczka, hiperwentylacja. Jeśli stężenie zwiększy się do 60 mg/dL, zasadowica ustępuje miejsca kwasicy metabolicznej. Dalsze zwiększanie stężenia kwasu salicylowego powoduje gorączkę, drgawki, śpiączkę, zapaść, niewydolność nerek, zakłócenia mechanizmu prawidłowego krzepnięcia krwi. Jeśli stosuje się duże dawki kwasu acetylosalicylowego, konieczne jest bardzo częste oznaczanie stężenia kwasu salicylowego we krwi, aby nie przekroczyć 35-40 mg/dL. Bardzo rzadkim, ale ciężkim powikłaniem u dzieci jest zespół Reye’a (zakażenie dróg oddechowych, wymioty, objawy ze strony o.u.n., stłuszczenie wątroby). Przypisuje się go podawaniu kwasu acetylosalicylowego w toku zakażeń wirusowych.
W zatruciu wykonuje się płukanie żołądka, następnie podaje się 50-100 mL 70% roztworu sorbitolu. Jeżeli podczas płukania żołądka stwierdzi się krwawienie, to należy podać 30 mg wit. K domięśniowo lub dożylnie. W zatruciu ciężkim stosuje się wymuszoną diurezę alkaliczną: 1) scewnikować chorego, jeśli jest nieprzytomny; 2) wyrównać odwodnienie i wstrząs; 3) podać 100 mL 10% mannitolu w 400 mL 0,9% roztworu NaCl; 4) po 2 h powinna wystąpić diureza; 5) jeśli diureza nie wystąpi, to powtórzyć podanie mannitolu jak w p. 3; 6) jeśli diureza wystąpi, to po 2 h podać litr 0,9% roztworu NaCl w ciągu 2 h, a następnie 500 mL 5% roztworu wodnego glukozy także w ciągu 2 h; 7) podać 60 mg furosemidu; 8) podawać co godzinę 500 mL 1/6 molarnego roztworu mleczanu sodowego na przemian z 5% roztworem glukozy w 0,9% roztworze NaCl i oznaczać stężenie K w surowicy. W razie potrzeby podać 1 g KCl na 500 mL w celu uzyskania stężenia 4 mg/L. Następnie oznaczać pH moczu po każdej zmianie butli. Jeżeli pH przekroczy 8, to zamiast mleczanu podać 0,9% roztwór NaCl. Chorego należy obserwować bez przerwy i jeśli różnica między ilością wydalonego moczu a ilością podawanego płynu zacznie przekraczać 1 litr, to trzeba podać dożylnie furosemid. Na ogół w wyniku takiego postępowania chory wydala w ciągu 24 h 12-18 litrów moczu. W bardzo ciężkich przypadkach stosuje się hemodializę pozaustrojową. Ryzyko zatruć kwasem acetylosalicylowym u noworodków można zmniejszyć, podając matce lek po karmieniu.

Dowiedz się więcej o składzie: , .

Polopiryna a alkohol

Polopiryna u osób starszych(65 lat i więcej)
Polopiryna dla dzieci(do 18 lat)
Polopiryna w ciąży
Polopiryna a karmienie piersią
Polopiryna a prowadzenie pojazdów
Polopiryna refundacja

Polopiryna cena i opakowania

Polopiryna Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum Polopiryna C tabletki musujące uzyskał ocenę 4.3 z 5 na podstawie 1 opinii

VN:F [1.9.22_1171]
Cena
Skuteczność
Czas działania
Ocena leku: 4.3/5 (1 opinia pacjentów)1 opinia o Polopiryna C tabletki musujące

 1. Anonim

  Jestem 22 letnią kobietą chorującą na bóle mięśniowe. Polopiryna C brałam podczas jednej kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałam lek/preparat przez: 7 dni w dawce: 1 tabletek. Lek bardzo dobry na bóle mięśniowe, bóle i stany zapalane, zawiera witaminę C co daje jej lepszy efekt leczenia. Tabletki są do rozpuszczania i picia. Polecam. Skutki uboczne oceniam na minimalne. Polopiryna C w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania