Leki 3M POLAND

Kapsiplast

Działanie miejscowe rozgrzewające, drażniące, wywołując przekrwienie skóry.