Leki Abbott

Darob

Jest to lek antyarytmiczny, będący równocześnie beta-adrenolitykiem.

Kaletra

Działanie przeciwwirusowe zależy od lopinawiru, ritonawir jest lekiem nasilającym działanie lopinawiru.

Klacid tabletki

Działanie długotrwałe przeciwbakteryjne, obejmujące bardzo wiele drobnoustrojów, w tym bakterie atypowe – antybiotyk z grupy makrolidów II generacji.

Tarka

Wynika z działania dwóch składników obniżających ciśnienie tętnicze krwi o różnym mechanizmie uchwytu: inhibitora konwertazy angiotensyny (grupa IKA) - trandolaprylu (opis patrz GOPTEN) i antagonisty wapnia - werapamilu (opis patrz ISOPTIN).

Gopten

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu. Zwalnia rozwój niewydolności nerek w uszkodzeniu nerek z powodu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa) i nadciśnienia tętniczego.

Akineton

Zmniejsza objawy choroby Parkinsona, poprawia sprawność ruchową i zmniejsza nasilenie drżeń mimowolnych – preparat z grupy leków antycholinergicznych (cholinolitycznych).

Isoptin tabletki

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia przewodzenie między przedsionkami a komorami serca, przez co zapobiega za-burzeniom rytmu, zmniejsza objawy niedokrwienia serca (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń wieńcowych powoduje rozszerzenie tych naczyń oraz zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen, co z kolei zmniejsza nasilenie i częstość występowania bólów dławicowych, czyli wieńcowych).

Soventol

Żel o działaniu przeciwświądowym i przeciwobrzękowym. Stosowany w chorobach alergicznych skóry, po ukąszeniach owadów i w niektórych innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

Iruxol Mono

Lek ma właściwość oczyszczania ran z tkanek martwiczych, przez co przyspiesza ich gojenie. Ma zastępować oczyszczanie mechaniczne i przyczyniać się do oczyszczenia rany z bakterii.

Panzytrat

Preparat zawiera wyciąg enzymów trawiennych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz uzupełnia niedobór enzymów trawiennych w żołądku i jelicie, ułatwia trawienie białka, tłuszczów oraz skrobi.

Meridia

Nasila uczucie sytości oraz prawdopodobnie zwiększa wydatek energetyczny organizmu, co prowadzi do obniżenia masy ciała.