Leki ABBOTT LABORATORIES

Klacid tabletki

Działanie długotrwałe przeciwbakteryjne, obejmujące bardzo wiele drobnoustrojów, w tym bakterie atypowe – antybiotyk z grupy makrolidów II generacji.

Tarka

Wynika z działania dwóch składników obniżających ciśnienie tętnicze krwi o różnym mechanizmie uchwytu: inhibitora konwertazy angiotensyny (grupa IKA) - trandolaprylu (opis patrz GOPTEN) i antagonisty wapnia - werapamilu (opis patrz ISOPTIN).

Isoptin tabletki

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia przewodzenie między przedsionkami a komorami serca, przez co zapobiega za-burzeniom rytmu, zmniejsza objawy niedokrwienia serca (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń wieńcowych powoduje rozszerzenie tych naczyń oraz zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen, co z kolei zmniejsza nasilenie i częstość występowania bólów dławicowych, czyli wieńcowych).