Leki ANPHARM

Rotadin

Preparat Rotadin zawiera jako substancję czynną loratadynę. Jej aktywny metabolit - dezloratadyna - jest lekiem antyhistaminowym (blokuje receptory histaminowe H1), wskutek czego działa przeciwalergicznie, niwelując objawy takie jak: katar, zaczerwienienie spojówek, załzawienie oczu, kichanie.

Coxalgan

Długotrwałe przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe – lek z grupy preferencyjnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (także: patrz DZIAŁANIE w ADVIL).

Spamilan

Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym, stosowany w zwalczaniu lęku o różnej etiologii, stanów niepokoju z towarzyszącymi objawami somatycznymi.

Atossa

Bardzo silne, długotrwałe hamujące nudności i przeciwwymiotne – lek z grupy wybiórczych blokerów receptorów serotoninowych 5-HT3.

Nitrendypina EGIS

Długotrwale (24 godziny) obniża ciśnienie krwi i (w mniejszym stopniu) zmniejsza objawy niedokrwienia serca (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń wieńcowych powoduje rozszerzenie tych naczyń oraz zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen co z kolei zmniejsza nasilenie i częstość występowania bólów dławicowych, czyli wieńcowych); usprawnia także krążenie płucne i mózgowe. Nie wywiera wpływu na działanie węzła zatokowo-przedsionkowego […]

Alerfan

Preparat Alerfan zawiera jako substancję czynną loratadynę. Jej aktywny metabolit - dezloratadyna - jest lekiem antyhistaminowym (blokuje receptory histaminowe H1), wskutek czego działa przeciwalergicznie, niwelując objawy takie jak: katar, zaczerwienienie spojówek, załzawienie oczu, kichanie. Według WHO ("World Health Organisation") jest jednym z najbardziej potrzebnych do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej leków.

Afobam

Lek Afobam zawiera alprazolam – benzodiazepinę używaną w leczeniu napadów paniki, lęków różnego rodzaju (SAD, GAD) oraz – bardzo rzadko – bezsenności. Alprazolam wykazuje działanie nasenne, anksjolityczne, przeciwdrgawkowe i uspokajające.

Klozapol tabletki

Działanie silne uspokajające, umiarkowanie silne antypsychotyczne i antyautystyczne, także normalizujące sen i obniżające napięcie mięśni, przeciwuczuleniowe – lek z grupy „atypowych” (nowych, II generacji) neuroleptyków (definicje: psychozy, halucynacji, omamów, autyzmu – patrz FENACTIL).

Ketokonazol

Jest to lek o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego stosowany w leczeniu grzybic narządowych.

Jucolon

Pochodna kwasu salicylowego o miejscowym działaniu przeciwzapalnym. Dzięki nierozpuszczalnej w soku żołądkowym otoczce, mesalazyna uwalniana jest dopiero w jelicie cienkim i okrężnicy. Mechanizm działania leku wiąże się prawdopodobnie z hamowaniem biosyntezy prostaglandyny E2 i I2, tromboksanu A2, leukotrienu B4 i C4 w błonie śluzowej jelita oraz z hamowaniem reakcji utleniania. Mesalazyna w niewielkim stopniu jest […]

Preductal MR

Trimetazydyna hamuje wykorzystywanie kwasów tłuszczowych jako substratu energetycznego przez komórki mięśnia sercowego, zwiększając jednocześnie wykorzystanie w celach energetycznych glukozy. Dzięki temu zmniejsza się zużycie tlenu w sercu, gdyż mniej tlenu potrzeba na uzyskanie tej samej ilości energii z 1 grama glukozy niż z 1 grama kwasów tłuszczowych. Zmniejszając zapotrzebowanie serca na tlen przyczynia się do […]

Anlostin

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza cholesterolu LDL oraz triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (tzw. reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, czyli HMG-CoA); podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Ifapidin tabletki

Lek blokujący pracę receptorów ADP; substancja o działaniu przeciwpłytkowym, używana głównie w zawałach mięśnia sercowego, udarach mózgu i w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi. Jest tienopirydyną, która zmniejsza stężenie fibrynogenu we krwi.