Leki DESITIN NIEMCY

Timonil

Karbamazepina jest pochodną benzodiazepiny, głownie o działaniu przeciwdrgawkowym.