Leki ELI LILLY

Prozac

Lek antydepresyjny z grupy SSRI. Dzięki normalizowaniu stężenia serotoniny w układzie nerwowym poprawia nastrój chorego, zwiększa chęć do działania, motywację, zmniejsza lęk przed interakcjami socjalnymi. Stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, bulimii i fobii społecznej.

Cymbalta

Cymbalta jest lekiem stosowanym w leczeniu depresji i bóli neuropatycznych.

Permax

Lek należący do grupy pochodnych alkaloidów sporyszu, stosowany w chorobie Parkinsona w monoterapii lub w połączeniu z preparatami lewodopy (np. Madopar, Nakom, Poldopa).

Evista

Jest to selektywny modulator receptora estrogenowego. Lek został również wprowadzony do leczenia osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym po wykazaniu, że zapobiega on osteoporotycznym złamaniom kości.

Efient

Lek zawierający substancję czynną – prasugrel. To inhibitor agregacji płytek krwi. Zmniejsza ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych jak np. zawał serca, udar mózgu poprzez zahamowanie pobudzenia trombocytów i ich agregacji.

Zyprexa

Jest to lek stosowany w schizofrenii i innych psychozach o ciężkim przebiegu, opornych na inne leczenie

Cialis

Szybko (początek działania – po 15 – 30 minutach) i długotrwale (przez 12-36 godzin) rozszerza naczynia krwionośne prącia co powoduje poprawę ukrwienia narządu – lek z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (hamowanie działania enzymu fosfodiesterazy prowadzi do stałego dostarczania tlenku azotu przez komórki nerwowe, co jest niezbędnym czynnikiem dla utrzymywania się wzwodu prącia – gdy […]

Strattera kapsułki twarde

Zwiększające działanie neuroprzekaźnika noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym; nie wykazuje działania pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy – lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu noradrenaliny.