Leki Eli Lilly Italia

Keflex

Antybiotyk β-laktamowy (cefalosporyna 1 generacji) o działaniu bakteriobójczym.

Ceclor

Antybiotyk (β-laktamowy (cefalosporyna II generacji) o działaniu bakteriobójczym.