Leki H.Lundbeck

Ebixa

Lek stosowany w chorobie Alzheimera, w średnio zaawansowanym i zaawansowanym stadium choroby. Poprawia funkcjonowanie pacjentów i zwiększa ich aktywność życiową.