Leki INPHARM/SIA MEDA PHARMA

Metizol

Silne przeciwtarczycowe – obniża wytwarzanie i wydzielanie hormonów tarczycy.