Leki Lilly France

Humulin R zawiesina

OPIS: krótko działająca, identyczna pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i działania biologicznego z insuliną ludzką; początek działania występuje po 30 minutach, szczyt działania po 1-3 godzinach, koniec działania po 6 godzinach.

Humulin N zawiesina

Średnio długo działająca ludzka insulina izofanowa; początek działania po 60 minutach po podaniu, szczyt między 2-8 godzinami, koniec po 18-20 godzinach.

Humulin M3 zawiesina

Dwufazowa mieszanina ludzkiej insuliny neutralnej (30%) i insuliny izofanowej (70%); początek działania 30 minut po podaniu, szczyt po 1-8,5 godzinach, koniec działania do 14-15 godzin.

Humalog

Mieszanina insuliny lispro szybko działającego analogu insuliny ludzkiej oraz zawiesiny protaminowej insuliny lispro o średnio długim czasie działania. Początek działania występuje po 1-15 minutach, maksimum (szczyt) działania po 40-60 minutach, a koniec po 2-5 godzinach. 

Humalog Mix

Mieszanina insuliny lispro szybko działającego analogu insuliny ludzkiej oraz zawiesiny protaminowej insuliny lispro o średnio długim czasie działania. Początek działania insuliny lispro występuje po 15 minutach, koniec działania do 15 godzin.