Leki Marmir

Rektiolax

Skojarzone działanie składników powoduje upłynnienie mas kałowych i prowadzi do szybkiego wypróżnienia.