Leki NOVARTIS PHARMA

Galvus

Galvus jest lekiem przeznaczonym dla diabetyków. Stosuje się go najczęściej w połączeniu z terapią innym lekiem przeciw cukrzycy.

Desferal

Preparat wiąże wybiórczo trójwartościowe żelazo, a powstały kompleks jest wydalany z moczem i żółcią.

Visken

Jest to lek beta-adrenolityczny blokujący część współczulną układu nerwowego. Ma przez to wiele różnych działań na organizm człowieka, zwłaszcza na układ krążenia. W mniejszym stopniu niż inne leki beta-adrenolityczne (np. propranolol, nadolol) zaburza czynność serca. Znajduje zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz niektórych zaburzeń rytmu serca.

Exelon kapsułki roztwór

Zmniejszające nasilenie objawów w chorobie Alzheimera – lek z grupy inhibitorów esterazy acetylocholinowej, czyli leków spowalniających zanikanie acetylocholiny, neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym, którego niedobór występuje m.in. w chorobie Alzheimera.

Sirdalud

Obniżające napięcie mięśni szkieletowych poprzez działanie na rdzeń kręgowy. Wykazujące umiarkowane działanie przeciwbólowe