Leki PFIZER EUROPE MA EEIG

Dalacin C

Jest to antybiotyk z grupy linkosamidów o względnie wąskim zakresie działania przeciwbakteryjnego.

Arthrotec

Preparat stanowi połączenie niesteroidowego leku przeciwzapalnego i mizoprostolu, który wykazuje działanie ochronne na błonę ślu­zowa żołądka i dwunastnicy.

Debridat tabletki

Debridat to preparat zawierający trimebutynę będącą agonistą receptorów enkefalinowych w ścianie jelit.

Celebrex

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe – lek z grupy wysoce wybiórczych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (także: patrz ADVIL).

Depo-provera

Syntetyczny odpowiednik naturalnego progesteronu, hormonu wydzielanego przez jajniki, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania układu płciowego u kobiet – lek z grupy gestagenów.

Harmonet

Preparat hamuje owulację (brak piku LH w środku cyklu i zwiększenie stężenia progesteronu w fazie lutealnej) oraz zagęszcza śluz znajdujący się w szyjce macicy. Wskaźnik Pearl’a wynosi 0,4. Stosowanie preparatu prowadzi do zmniejszenia stężenia estradiolu, które jest porównywalne do występującego we wczesnej fazie folikularnej.

Efectin ER

Efectin ER jest to lek zawierający jako substancję czynną wenlafaksynę – hamującą selektywnie wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny (przekaźników występujących w ludzkim organizmie, których niedobór prowadzi do zaburzeń depresyjnych).

Dalacin T

Jest to antybiotyk z grupy linkosamidów w postaci preparatu do miejscowego stosowania. W zależności od stężenia działa bakteriobójczo lub hamuje rozwój bakterii.