Leki Pharmacia & Upjohn

Cabaser

Działanie wybiórcze hamujące wydzielanie prolaktyny – hormonu przysadki mózgowej. Zwykle stosowany jest jako lek dodatkowy razem z preparatami lewodopy. 20 tabletek lub 60 tabletek, 1 tabletka zawiera zawiera 1 mg lub 2 mg kabergoliny; 16 tabletek lub 48 tabletek, 1 tabletka zawiera 4 mg kabergoliny. zmniejsza wydzielanie prolaktyny i może być stosowana również w leczeniu […]

Edronax

Silne przeciwdepresyjne, średnie wzmagające napęd – silny, wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny.