Leki Schwarz Pharma

Cardiotensin

Hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II – substancji odpowiedzialnej za zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego oraz przerost mięśnia sercowego – lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) o długotrwałym działaniu.

Abutol tabletki

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia czynność serca, zarówno w spoczynku, jak i po wysiłku, a także obniża zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, przez co poprawia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe i zmniejsza częstość występowania bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową); przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca (lek przeciwarytmiczny).

Abutol long

Acebutolol znajdujący się w tym leku złożonym, to wybiórczy bloker receptorów mięśnia sercowego, powoduje zwolnienie czynności serca w spoczynku, zmniejszenie tachykardii po wysiłku fizycznym i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki działaniu kardiose­lektywnemu ma słaby wpływ na receptory w oskrzelach i naczyniach obwodowych. Acebutolol stosowany jest w zaburzeniach rytmu serca, nadciśnieniu tętniczym, dusznicy bolesnej. Patrz: ABUTOL; […]

Oxycardil

Obniżające ciśnienie tętnicze. krwi, przeciwarytmiczne (poprzez hamujący wpływ na węzeł zatokowy – główny „rozrusznik” serca – i zwolnienie przewodzenia między przedsionkami a komorami serca), zmniejszające objawy niedokrwienia serca (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń wieńcowych powoduje rozszerzenie tych naczyń oraz zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen, co z kolei zmniejsza nasilenie i częstość występowania bólów dławicowych, czyli […]

Effox tabletki

Rozszerzające naczynia tętnicze i żylne, zwłaszcza serca (naczynia wieńcowe) poprzez uwalnianie tlenku azotu; zmniejszające niedokrwienie serca m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania komórek na tlen; obniżające ciśnienie tętnicze – lek z grupy nitratów (organicznych azotanów). Działanie leku rozpoczyna się po 20 minutach od zażycia i trwa około 5 godz.; postacie leku, w których nazwie występują wyrazy: „LONG”, […]

Ticlo tabletki

Hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi, zmniejszając jej krzepliwość; zapobiega tworzeniu się zakrzepów tętniczych.

Cardin

Lek z grupy statyn. Silnie hamuje wytwarzanie cholesterolu (zwłaszcza „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów) w wątrobie na drodze wybiórczego hamowania jednego z enzymów (reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A – HMG-CoA), podwyższa poziom „dobrego” cholesterolu HDL.