Leki UCB Farchim

Xyzal tabletki

Silne i długotrwałe (działa 24 godz.) przeciwuczuleniowe – lek przeciwhi­staminowy II generacji, pochodna cetyryzy­ny.