Rozlytrek(entrektynib)

Działanie leku i ulotka

Substancją aktywną leku Rozlytrek jest entrektynib, inhibitor kinazy tyrozynowej do stosowania w terapii celowanej na różnego rodzaju nowotwory, które zapoczątkował ten sam rodzaj mutacji. W wyniku połączenia fragmentów dwóch genów powstaje gen fuzyjny. W przypadku leku entrektynib dotyczy to obecności fuzji genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej NTRK1/NTRK2/NTRK3(NTRK, ang. neurotrophic tyrosine receptor kinase) lub ROS1. W wyniku fuzji genów powstają niewłaściwe białka TRKA/TRKB/TRKC i ROS1. Kinazy tyrozynowe są jednymi z rodzajów enzymów, kontrolują m.in. takie procesy jak wzrost i różnicowanie komórek. Na skutek mutacji genów kodujących kinazy następuje nadmierna ich aktywacja prowadząca do niekontrolowanego wzrostu i dzielenia się komórek, a w konsekwencji do powstawania różnego rodzaju guzów nowotworowych. Ten typ mutacji możemy znaleźć zarówno w mięsakach, nowotworach trzustki, niedrobnokomórkowym raku płuca, raku ślinianek, raku jajników, raku tarczycy czy jelita grubego i innych. Zadaniem leku entrektynib jest blokowanie aktywności tych enzymów poprzez przyłączanie się leku do centrum katalitycznego enzymu, w wyniku czego następuje blokada aktywacji kinazy tyrozynowej, czyli zatrzymanie podziałów nowych komórek.

W monoterapii do leczenia pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 12 lat i starszych z guzami litymi wykazującymi fuzję genu neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej NTRK, u których nowotwór jest miejscowo zaawansowany, rozsiany lub którego resekcja chirurgiczna prawdopodobnie będzie skutkować ciężką chorobą oraz którzy nie otrzymali wcześniej inhibitora NTRK. Dla których brak zadowalających opcji terapeutycznych. Rozlytrek w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów dorosłych z ROS1-dodatnim, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), nieleczonych wcześniej inhibitorami ROS1.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (leki przeciwgrzybicze) – takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol; leki stosowane w leczeniu zespołu nabytego niedoboru odporności AIDS lub zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV – takie jak rytonawir lub sakwinawir; lek ziołowy stosowany w depresji – ziele dziurawca; leki hamujące napady drgawkowe (leki przeciwpadaczkowe) – takie jak fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital; leki stosowane w leczeniu gruźlicy – takie jak ryfampicyna, ryfabutyna; leki stosowane w leczeniu guzów litych i nowotworów złośliwych krwi – topotekan, lapatynib, mitoksantron, apalutamid, metotreksat; lek stosowany w zapaleniu stawów lub autoimmunologicznej chorobie stawów – metotreksat; lek stosowany w migrenowych bólach głowy – ergotamina; lek stosowany w łagodzeniu ciężkiego bólu – fentanyl; lek stosowany w chorobie psychicznej (psychozach) lub zespole tików głosowych i ruchowych (zespół Tourette’a) – pimozyd; lek stosowany w nieregularnym rytmie serca – chinidyna; leki zapobiegające tworzeniu zakrzepów – warfaryna, etaksylan dabigatranu; leki stosowane w leczeniu refluksu żołądkowego (zgagi) – cyzapryd, omeprazol; leki na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi – atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna; leki hamujące układ odpornościowy lub zapobiegające odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu – sirolimus, takrolimus, cyklosporyna; leki stosowane w leczeniu depresji – paroksetyna, fluwoksamina; leki obniżające poziom cukru we krwi – repaglinid, tolbutamid; leki stosowane leczeniu wysokiego ciśnienia krwi – bozentan, felodypina, nifedypina, werapamil.

Picie soku grejpfrutowego lub jedzenie grejpfrutów oraz gorzkich pomarańczy podczas leczenia lekiem Rozlytrek może zwiększyć ilość leku we krwi do szkodliwego poziomu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy leku przyjmować w okresie ciąży, ponieważ może to mieć szkodliwy wpływ na dziecko. Podczas leczenia oraz przez 5 tyg. po zakończeniu leczenia pacjentka powinna stosować skuteczną antykoncepcję. Nie wiadomo czy lek może osłabiać działanie środków antykoncepcyjnych, w związku z czym konieczne jest stosowanie innych wiarygodnych metod antykoncepcyjnych, np. antykoncepcję bariery mechanicznej (prezerwatywy lub inne).

Jeżeli partnerka pacjenta leczonego lekiem Rozlytrek może zajść w ciążę, pacjent musi stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku.

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn.

Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
Opakowanie 30 kapsułek po 100 mg około 956,14 euro; opakowanie 90 kapsułek po 200 mg-brak danych. Lek w Polsce nie jest refundowany.
Rozlytrek 100 mg: każda kapsułka zawiera 100 mg entrektynibu; Rozlytrek 200 mg: każda kapsułka zawiera 200 mg entrektynibu plus składniki uzupełniające. Preparat zawiera laktozę.
Działania niepożądane
Najczęstsze działania niepożądane: zmęczenie, zaparcia, obrzęki, zawroty głowy, nudności, duszność, niedokrwistość, zwiększenie masy ciała, wymioty, kaszel, bóle stawowe, gorączka i bóle mięśniowe.

Ciężkie działania niepożądane: kaszel, skrócenie oddechu i obrzęk nóg lub rąk (zatrzymanie płynów). Takie objawy mogą oznaczać problemy z sercem; uczucie splątania, zmiany nastroju, zaburzenia pamięci lub halucynacje (widzenie rzeczy, których nie ma); zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub nieregularne bądź przyspieszone bicie serca, ponieważ może to być objaw zaburzeń rytmu serca; bóle stawów, bóle kości, zniekształcenia lub zmiany ruchomości; problemy z nerkami lub zapalenie stawów, gdyż mogą one być skutkiem wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi.

Jeżeli wystąpią tego rodzaju objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Rozlytrek(entrektynib) a alkohol

Rozlytrek(entrektynib) u osób starszych(65 lat i więcej)
Rozlytrek(entrektynib) dla dzieci(do 18 lat)
Rozlytrek(entrektynib) w ciąży
Rozlytrek(entrektynib) a karmienie piersią
Rozlytrek(entrektynib) a prowadzenie pojazdów
Rozlytrek(entrektynib) a antykoncepcja
Rozlytrek(entrektynib) refundacja

Rozlytrek(entrektynib) cena i opakowania

Rozlytrek(entrektynib) Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania