Simulect

Nazwa łacińska


Działanie


Producent


Kategoria


Postać

Specjalności

Inne nazwy

Opis leku:

Działanie leku i ulotka

Lek zawierający substancję czynną – bazyliksymab. Należy do inhibitorów interleukin. Chimerowe przeciwciało monoklonalne, selektywnie wiążące się z antygenem CD25 i zapobiegające rozwojowi limfocytów T. Nie wykazuj działania immunosupresyjnego względem szpiku kostnego. Nie powoduje sekrecji cytokin.

Zapobieganie ostrym odrzutom przeszczepu po allogenicznej transplantacji nerki de novo w terapii skojarzonej z cyklosporyną i kortykosteroidami, bądź z cyklosporyną, kortykosteroidami i azatiopryną lub mykofenolanem mofetylu.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów po przebytym przeszczepie, który stał się niewydolny po krótkim czasie, jak i u pacjentów z zamiarem transplantacji, która została odwołana już po skierowaniu pacjenta na salę operacyjną (możliwość wcześniejszego przyjmowania leku).
Nie odnotowano.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Zalecana dawka u dorosłych wynosi 20 mg w pojedynczym wstrzyknięciu lub infuzji.
Zalecana dawka u dzieci i młodzieży (1 – 17 l.) z masą ciała > 35 kg wynosi 20 mg w pojedynczym wstrzyknięciu lub infuzji.
Zalecana dawka u dzieci i młodzieży (1 – 17 l.) z masą ciała < 35 kg wynosi 10 mg w pojedynczym wstrzyknięciu lub infuzji.
Lek podawany dożylnie.
Lek w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. 1 fiolka zawiera 20 mg bazyliksymabu. Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 4 mg bazyliksymabu.

Dowiedz się więcej o składzie: .

Simulect a alkohol

Simulect u osób starszych(65 lat i więcej)
Simulect dla dzieci(do 18 lat)
Simulect w ciąży
Simulect a karmienie piersią
Simulect a prowadzenie pojazdów
Simulect refundacja

Simulect cena i opakowania

Simulect Opinie Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum
Brak opinii. Ten lek czeka na Twoją opinię. Jeśli masz pytanie odnośnie działania tego leku zadaj je na forum o lekach.Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania