acenokumarol

Opis leku:

Działanie

Acenokumarol jest antagonistą witaminy K, a więc lekiem o działaniu przeciwzakrzepo­wym, stosowanym, by zapobiec tworzeniu się skrzeplin we krwi i je rozpuszczać. Za­krzepy powstają najczęściej w żyłach koń­czyn dolnych, a ich odrywające się fragmenty mogą przemieszczać się w układzie krążenia, tworząc zatory w naczyniach płuc.

Leki przeciwzakrzepowe używane są tak­że w celu zmniejszenia ryzyka powstawania skrzeplin w sercu u osób z migotaniem przed­sionków lub z wszczepioną sztuczną zastaw­ką serca; z przedsionków serca skrzepliny mogą wędrować do różnych narządów, np. do mózgu, wywołując udar niedokrwienny.

Leczenie acenokumarolem wymaga syste­matycznego monitorowania stopnia krzep­nięcia krwi (INR). Ponieważ działanie tera­peutyczne acenokumarolu rozwija się po 3-4 dniach, na początku konieczne jest łączne stosowanie leków szybciej działających, np. heparyny.

Najpoważniejszym działaniem niepożą­danym wszystkich leków przeciwzakrzepo­wych są krwawienia, które zwykle są skut­kiem stosowania zbyt dużych dawek.

Interakcje

Heparyna, kwas acetylosalicylowy (aspiryna), niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), an­tybiotyki, niektóre leki zmniejszające poziom cholesterolu, allopurynol i doustne leki prze­ciwcukrzycowe mogą nasilać działanie przeciw­zakrzepowe acenokumarolu. Barbiturany, doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna, leki zobojętniające kwas solny w żołądku, węgiel aktywowany, niektóre leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie prze­ciwzakrzepowe acenokumarolu.

Informacje dla pacjentów

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie wolno go zmieniać bez zgody lekarza. Ze względu na zmienny, często trudny do prze­widzenia efekt działania acenokumarolu jego daw­kowanie ustala się indywidualnie. Przyjmować raz na dobę, o tej samej porze. W pierwszym dniu 4-12 mg, w drugim dniu 4-8 mg, od 3 dnia w zależności od czasu protrombinowego (wartości INR) 1-8 mg/d. Terapeutyczny zakres działania acenokumarolu od­powiada wartości INR między 2,0 a 3,0.
W ciągu 48-72 godzin. Czas działania: 2-4 dni.
Zmiana diety może w znaczącym stopniu zmienić działanie acenokumarolu; jego działanie przeciwza­krzepowe osłabiają zwłaszcza warzywa i tłuszcze. Dietę należy szczegółowo omówić z lekarzem.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

 • przewlekłe choroby wątroby lub nerek,
 • wysokie ciśnienie tętnicze,
 • chorobę wrzodową,
 • skłonność do krwawień,
 • ciążę,
 • inne stosowane leki.

Przyjmij pominiętą dawkę leku jak najszybciej. Jeśli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało kilka godzin, nie przyjmuj pominiętej dawki, a kolejną dawkę przyjmij o zwykłej porze.
Nie przerywaj przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem; odstawienie leku może prowadzić do pogorszenia choroby podstawowej.
Zawsze niezwłocznie szukaj pomocy lekarskiej. Jeśli wystąpi poważne krwawienie lub utrata świa­domości, należy rozpocząć akcję ratunkową.
Zwykle nie ma przeciwwskazań, pod warun­kiem systematycznego badania krwi.
Działania niepożądane
Najczęstszym działaniem niepożądanym acenokumarolu jest krwawienie. Zgłoś od razu lekarzowi: występowanie krwawień, ciemne stolce, ciemny mocz oraz powstawanie siniaków.

Leki i suplementy zawierające acenokumarol

Przykład leku(ulotka)

Acenocumarol(acenokumarol) a alkohol

Acenocumarol(acenokumarol) u osób starszych(65 lat i więcej)
Acenocumarol(acenokumarol) dla dzieci(do 18 lat)
Acenocumarol(acenokumarol) w ciąży
Acenocumarol(acenokumarol) a karmienie piersią
Acenocumarol(acenokumarol) a prowadzenie pojazdów
Acenocumarol(acenokumarol) refundacja

Acenocumarol(acenokumarol) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forum7 komentarzy acenokumarol

 1. Ewa

  Bior€ acenocumarol 6 lat . Nie mam problemów z Inr wskaznik robię co 5-6 tygodni

  Odpowiedz
 2. Anonim

  Jestem 35 letnią kobietą chorującą na przeciwkrzepliwe. Acenokumarol WZF brałam podczas 2 kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałam lek/preparat przez: 246 dni w dawce: 1 mg(miligram). Bardzo się męczyłam używając acenokumarol, zmieniały mi się wyniki badań, źle się czułam, zaczęłam używać warfin i jest dużo lepiej, ale to zależy oczywiście od decyzji lekarza no i od organizmu pacjenta. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 3. Anonim

  Jestem 39 letnią kobietą chorującą na zakrzepica. Acenokumarol WZF brałam kilkakrotnie podczas różnych kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałam lek/preparat przez: 552 dni w dawce: 1 tabletek. Wyniki skaczą po acenokumarolu jak głupie, nie stać mnie na aparaciki do badania krwi, które polecają sobie niektórzy pacjenci więc muszę chodzić do laboratorium na badania, szkoda że nie ma lekarstw bardziej normalnych. Skutki uboczne oceniam na minimalne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 4. Anonim

  Jestem 34 letnim mężczyzną chorującym na zastawka, zakrzepica,krew. Acenokumarol WZF brałem kilkakrotnie podczas różnych kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałem lek/preparat przez: 644 dni w dawce: 8 mg(miligram). Jestem skazany na to lekarstwo ale po 3 latach zażywania stanąłem na granicy osteoporozy i od roku leczę również to ostrzegam więc wszystkich biorących żeby robili okresowe badania kości. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 5. Anonim

  Jestem 46 letnią kobietą chorującą na zakrzepica. Acenokumarol WZF brałam podczas 2 kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałam lek/preparat przez: 728 dni w dawce: 0,5 tabletek. Trudno utrzymać prawidłowe wyniki INR, ponieważ przy stosowaniu tego lekarstwa trzeba przestrzegać czasu kiedy się go bierze, najlepiej po śniadaniu, uważać co się je, lekarstwa też zakłócają działanie, często miałam wynik INR zawyżony i np. krwiomocz. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 6. Anonim

  Jestem 43 letnią kobietą chorującą na zakrzepica. Acenokumarol WZF brałam podczas 2 kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałam lek/preparat przez: 308 dni w dawce: 1 tabletek. Niekiedy trudno podzielić prawidłowo tabletkę, ja właściwie nie mam dużych wahań wskaźnika INR po acenokumaroalu ale mam bardzo wysuszoną skórę. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest wyjątkowo łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz
 7. Anonim

  Jestem 72 letnim mężczyzną chorującym na powikłania zakrzepowe. Acenokumarol WZF brałem podczas 2 kuracji, kilka razy na dzień. Stosowałem lek/preparat przez: 337 dni w dawce: 3/4 tabletek. Lekarstwo nieprzewidywalne, mój tata ze względu na brak możliwości ustalenia odpowiedniej dawki regularnie co miesiąc ląduje w szpitalu z krwotokiem. Skutki uboczne oceniam na umiarkowane. Skutki uboczne były u mnie widoczne. Acenokumarol WZF w mojej opinii jest łatwy w użyciu.

  Cena
  Skuteczność
  Czas działania
  Odpowiedz

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena
Skuteczność
Czas działania