allopurinol

Opis leku:

Działanie

Allopurynol jest stosowany w profilaktyce dny moczanowej, wywoływanej przez złogi kryształów kwasu moczowego w stawach. Blokuje enzym oksydazę ksantynową, która bierze udział w tworzeniu kwasu moczowe­go. Jest również stosowany w celu zmniej­szenia stężenia kwasu moczowego w surowi­cy (hiperurykemia) zwiększonego przez inne leki, np. przeciwnowotworowe. Leczenia allopurynolem nie należy rozpoczynać podczas ostrego napadu, ponieważ może dojść do następnych epizodów. Leczenie powinno być stosowane przez czas nieograniczony w celu zapobiegania kolejnym napadom.

Na początku leczenia może dojść do ostre­go napadu i konieczne może być stosowanie kolchicyny lub leków przeciwzapalnych, póki stężenie kwasu moczowego się nie zmniejszy. Jeśli do ostrego napadu dojdzie podczas terapii allopurynolem, leczenie nale­ży utrzymać i dołączyć lek przeciwzapalny.

Interakcje

Inhibitory. Allopurynol może nasilać działanie in­hibitorów konwertazy angiotensynowej. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna). Duża jego dawka może osłabiać działanie allopurynolu. Leki przeciwzakrzepowe. Allopurynol nasila ich działanie. Teofilina. Allopurynol może zwiększać jej stęże­nie we krwi. Merkaptopuryna i azatiopryna. Allopurynol hamuje ich rozpad, powodując konieczność zmniejszenia ich dawki. Cyklosporyna. Allopurynol nasila jej działanie.

Charakterystyka dla pacjentów

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie wolno go zmieniać bez zgody lekarza. Uwagi o dawkowaniu u dorosłych: Najmniejsza skuteczna dawka w leczeniu dny wynosi 100 mg/d. Zwykle 200-600 mg/d w 2-4 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobo­wa — 800 mg. Lek należy stosować po posiłkach. Dawkę dobiera się w zależności od stężenia kwasu moczowego we krwi. Początek działania: w ciągu 24-48 godzin. Pełne może wystąpić po kilku tygodniach. Czas działania: Do 30 godzin. Niektóre działania mogą się utrzymywać do 1-2 tygodni po odstawieniu leku.
Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów(2 litry dziennie).
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę nerek lub wątroby,
  • uczulenie na allopurynol (jeśli zdarzyło się w przeszłości),
  • trwający napad dny moczanowej,
  • inne stosowane leki.

Jeśli następna dawka przypada w ciągu 12 godzin lub później, zażyj jak najszybciej pominiętą daw­kę, a następną przyjmij zgodnie z planem. W innym przypadku pomiń zapomnianą dawkę i zażyj na­stępną dawkę o zwykłej porze.
Nie odstawiaj leku bez porozumienia z lekarzem, ponieważ objawy mogą nawrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Zażycie znacznie większej dawki może wywołać nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę i zawroty głowy — skontaktuj się z lekarzem.
Poza zwiększonym ryzykiem napadu dny mo­czanowej w pierwszych tygodniach/miesiącach terapii nie stwarza problemów. Monitorowanie — Zazwyczaj okresowo prze­prowadza się kontrolę kwasu moczowego we krwi i w razie konieczności zmienia dawkę allopurynolu.
Działania niepożądane
Najcięższym działaniem niepożądanym jest aler­giczna wysypka, która może skłonić do odstawienia leku i podjęcia innego leczenia. Nudności można uniknąć, stosując allopurinol po jedzeniu.

Leki i suplementy zawierające allopurinol

Przykład leku(ulotka)

Milurit(allopurinol) a alkohol

Milurit(allopurinol) u osób starszych(65 lat i więcej)
Milurit(allopurinol) dla dzieci(do 18 lat)
Milurit(allopurinol) w ciąży
Milurit(allopurinol) a karmienie piersią
Milurit(allopurinol) a prowadzenie pojazdów
Milurit(allopurinol) refundacja

Milurit(allopurinol) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania