amiodaron

Opis leku:

Działanie

Wprowadzony do lecznictwa w latach 50. ub. wieku, jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń rytmu serca (arytmii). Działa poprzez zwolnienie impulsów nerwowych w mięśniu sercowym. Jest stosowany w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków i komór oraz w leczeniu tachykardii nadkomorowej i komorowej oraz w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a. Często jest lekiem ostatniej szan­sy, kiedy zawodzi inne leczenie. Bywa wtedy stosowany długoterminowo, mimo silnych działań niepożądanych, takich jak uszkodze­nie wątroby, oczu, płuc i zaburzenia czynno­ści tarczycy.

Leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza lub w szpitalu, a dawka powinna być ostrożnie dobierana, tak by za pomocą moż­liwe najniższej dawki skutecznie osiągnąć pożądane działanie.

Interakcje

Amiodaron wchodzi w interakcje z wieloma lekami. Przed zastosowaniem innych leków skonsultuj się z lekarzem. Leki moczopędne. Utrata potasu pod ich wpływem może zwiększać toksyczne działanie amiodaronu. Inne leki przeciwarytmiczne. Amiodaron może nasilać działanie leków, takich jak beta-adrenolityki, digoksyna, diltiazem lub werapamil.Doustne leki przeciwzakrzepowe. Amiodaron może zwiększać ich działanie przeciwzakrzepowe.

Charakterystyka dla pacjentów

Uwagi o dawkowaniu u dorosłych: P.o. Lek należy stosować konsekwentnie po posiłku lub na czczo. Dawka nasycająca: zwykle 600 mg/d w 3 dawkach podzielonych przez tydzień; dawka podtrzymująca 200 mg/d, rzadziej 100 mg/d; można stosować również przerwy w stosowaniu leku (2 dni w tygodniu). W szpitalu lek jest stosowany także we wlewach i.v. Początek działania: Przy stosowaniu doustnym niektóre działania mogą wystąpić w ciągu 72 godzin, a pełne korzyści — po kilku tygodniach. Przy stosowaniu dożylnym dzia­łanie rozpoczyna się w ciągu 30 minut. Czas działania: do 1 miesiąca.
Nieistotne.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę nerek lub wątroby,
  • chorobę serca,
  • chorobę oczu,
  • chorobę płuc taką jak astma lub zapalenie oskrzeli,
  • choroby tarczycy,
  • nadwrażliwość na jod,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 12 godzin, nie zażywaj pominiętej dawki. Zażyj kolejną dawkę zgodnie z planem.
Nie odstawiaj leku bez konsultacji z lekarzem; objawy mogą nawrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy lub zalecona dawka została znacznie przekroczona — skontaktuj się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie może powodować wie­le działań niepożądanych dotyczących oczu, płuc, tarczycy i wątroby. Monitorowanie — Przed rozpoczęciem leczenia bywa wykonywane RTG klatki piersiowej. Ba­dania krwi w celu kontroli czynności tarczycy i wątroby przeprowadza się przed rozpoczęciem leczenia i następnie co 6 miesięcy. Konieczne jest regularne badanie oczu.
Działania niepożądane
Amiodaron ma rzadko spotykane działania niepo­żądane, powoduje na przykład metaliczny posmak ustach. szare zabarwienie skóry oraz nadwrażliwość skóry na słońce. Zaleca się używanie kremów z filtrami słonecznymi o wysokim indeksie SPF, noszenie kapelusza oraz okrywanie ciała.

Leki i suplementy zawierające amiodaron

Przykład leku(ulotka)

Cordarone(amiodaron) a alkohol

Cordarone(amiodaron) u osób starszych(65 lat i więcej)
Cordarone(amiodaron) dla dzieci(do 18 lat)
Cordarone(amiodaron) w ciąży
Cordarone(amiodaron) a karmienie piersią
Cordarone(amiodaron) a prowadzenie pojazdów
Cordarone(amiodaron) a grejpfrut
Cordarone(amiodaron) a słońce i solarium ☼
Cordarone(amiodaron) refundacja

Cordarone(amiodaron) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cena
Skuteczność
Czas działania