amisulpryd

Opis leku:

Działanie

Amisulpryd i sulpiryd są lekami przeciwpsy­chotycznymi stosowanymi w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii, w której wystę­pują objawy „pozytywne”, takie jak urojenia i halucynacje, oraz objawy „negatywne”, ta­kie jak wycofanie emocjonalne i społeczne. Chorzy z objawami głównie pozytywnymi są leczeni dużymi dawkami; chorzy z objawami głównie negatywnymi są leczeni małymi dawkami. Sulpiryd jest także stosowany w le­czeniu zespołu Tourette’a (wrodzona choroba neurologiczna), lęku i zawrotów głowy.

Zaletą amisulpirydu, nazywanego atypo­wym lekiem przeciwpsychotycznym, jest to, że rzadziej niż wcześniej wprowadzone leki powoduje parkinsonizm i późną dyskinezę.

Interakcja

Leki przeciwnadciśnieniowe. Amisulpiryd i sulpryd mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie niektórych leków. Leki tłumiące ośrodkowy układu nerwowy mogą nasilać uspokajające (sedatywne) działanie amisulpirydu i sulpirydu.

Charakterystyka dla pacjentów

Uwagi o dawkowaniu u dorosłych: Amisulpryd: w ostrych zaburzeniach psychotycz­nych p.o. 400-800 mg/d, maksymalnie 1200 mg/d. Leczenie podtrzymujące — najmniejszą skutecz­ną dawką. Jeżeli dawka dobowa nie jest większa niż 400 mg, lek może być podawany raz na dobę, inaczej w 2 dawkach podzielonych. W przypadku zaburzeń czynności wątroby konieczne jest zmniej­szenie dawki. Sulpiryd: p.o. 100-200 mg/d, w psy­chozach 200-1600 mg/d. Migrena: 100-200 mg/d przez 15 dni, leczenie powtarza się w ciągu 3-4 miesięcy. W chorobach układu pokarmowego 300­450 mg/d przez 1-2 tygodni, a następnie w leczeniu podtrzymującym 150 mg/d przez 3 tygodnie.
Nieistotne
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • chorobę nerek lub wątroby,
  • choroby serca lub nadciśnienie tętnicze,
  • padaczkę,
  • chorobę Parkinsona,
  • guz chromochłonny (pheochromocytoma),
  • guz przysadki lub raka piersi,
  • porfirię,
  • choroby krwi w przeszłości,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 go­dzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 go­dzin, zażyj pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Zażycie znacznie większej dawki leku może wywołać zawroty głowy i ob­niżyć ciśnienie krwi — natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
W czasie długotrwałego stosowania może się czasami pojawić działanie niepożądane w po­staci późnej dyskinezy, charakteryzującej się mimowolnymi ruchami języka i twarzy.
Działania niepożądane
Działania niepożądane leków przeciwpsychotycz­nych, takich jak amisulpryd i sulpiryd, są w większości łagodne; najczęstszym problemem jest bez­senność.

Leki i suplementy zawierające amisulpryd

Przykład leku(ulotka)

Solian(amisulpryd) a alkohol

Solian(amisulpryd) u osób starszych(65 lat i więcej)
Solian(amisulpryd) dla dzieci(do 18 lat)
Solian(amisulpryd) w ciąży
Solian(amisulpryd) a karmienie piersią
Solian(amisulpryd) a prowadzenie pojazdów
Solian(amisulpryd) refundacja

Solian(amisulpryd) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania