amoksycylina

Opis leku:

Działanie

Amoksycylina należy do grupy penicylin. Jest przepisywana w leczeniu różnych za­każeń, a szczególnie przydatna jest w lecze­niu zakażeń uszu, nosa oraz gardła, zakażeń układu oddechowego, zapalenia pęcherza moczowego, niepowikłanej rzeżączki oraz w niektórych zakażeniach skóry i tkanek miękkich. Po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana.

Amoksycylina może powodować niewielki rozstrój żołądka oraz wysypkę skórną. Może również prowokować ciężkie reakcje uczu­leniowe z gorączką, obrzękiem ust i języka, świądem oraz trudnościami z oddychaniem. Objawy te sugerują uczulenie na antybiotyki penicylinowe.

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie i nie

Interakcje

Doustna antykoncepcja. Amoksycylina może zmniejszać skuteczność doustnych tabletek an­tykoncepcyjnych i zwiększać ryzyko krwawień w trakcie cyklu. Stosowanie omów z lekarzem. Leki przeciwzakrzepowe. Amoksycylina może zmieniać działanie tych leków, zalecana jest do­kładniejsza kontrola.

Charakterystyka dla pacjentów

Uwagi o dawkowaniu u dorosłych: Amoksycylina. Leczenie zakażeń: przeciętnie 750 mg/d w 3 dawkach podzielonych, dawkę można zwiększyć do 1,5 g/d w 3 dawkach podzielonych. Maksymalna doustna dawka dobowa — 6 g w dawkach podzielonych. Usuwanie H. pylori: 1 g 2 razy na dobę przez 14 dni w skojarzeniu z klarytromycyną i inhi­bitorem pompy protonowej. Leczenie powinno trwać co najmniej 2-3 dni po ustąpieniu objawów choroby, a w razie zakażenia paciorkowcami nie krócej niż 10 dni. Korekta dawki leku jest konieczna dopiero przy bardzo ciężkim upośledzeniu czynności nerek. Amo-ksycylina + kwas klawulanowy. P.o. w zakażeniach

  • lekkim lub umiarkowanym nasileniu: 375 mg co 8 godzin lub 625 mg co 12 godzin. W zakażeniach
  • ciężkim przebiegu: 1 g co 12 godzin lub 625 mg co 8 godzin. Korekta dawki leku jest konieczna dopiero przy bardzo ciężkim upośledzeniu czynności nerek.

W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę nerek,
  • alergię (np. astmę, katar sienny, wyprysk),
  • wcześniejsze reakcje uczuleniowe na antybiotyki z grupy penicylin lub cefalosporyn,
  • wrzodziejące zapalenie jelita,
  • mononukleozę zakaźną,
  • przewlekłą białaczkę,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Następną dawkę zażyj w wyznaczonym czasie.
Przyjmij wszystkie przepisane dawki. Nawet je­śli czujesz się lepiej, zakażenie może nadal trwać i po zbyt szybkim odstawieniu leku objawy mogą powrócić.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy lub w przypadku zażycia znacznie większej dawki — skontaktuj się z lekarzem.
Amoksycylina jest zazwyczaj stosowana w le­czeniu krótkotrwałym.
Działania niepożądane
Objawy, takie jak wysypka, świszczący oddech, świąd, gorączka lub obrzęk stawów, mogą świadczyć o uczuleniu na lek. Skontaktuj się z lekarzem, który może zmienić antybiotyk.

Leki i suplementy zawierające amoksycylina

Przykład leku(ulotka)

Taromentin(amoksycylina) a alkohol

Taromentin(amoksycylina) u osób starszych(65 lat i więcej)
Taromentin(amoksycylina) dla dzieci(do 18 lat)
Taromentin(amoksycylina) w ciąży
Taromentin(amoksycylina) a karmienie piersią
Taromentin(amoksycylina) a prowadzenie pojazdów
Taromentin(amoksycylina) a grejpfrut
Taromentin(amoksycylina) a antykoncepcja
Taromentin(amoksycylina) refundacja

Taromentin(amoksycylina) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania