atenolol

Opis leku:

Działanie

Atenolol należy do beta-adrenolityków. Za­pobiega przyspieszaniu czynności serca i jest stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca arytmia), bólu w klatce piersiowej (choroba wieńcowa) oraz wysokiego ciśnienia tętni­czego (nadciśnienie tętnicze). Jest beta-adrenolitykiem kardiowybiórczym i w mniejszym stopniu niż inne leki z tej grupy powoduje trudności w oddychaniu, ale mimo to powinien być stosowany ostrożnie u chorych na astmę, zapalenie oskrzeli lub inne choroby układu oddechowego. Bywa przepisywany wraz z lekiem moczopędnym w leczeniu nadciśnienia tętniczego, może być też stosowany po zawale w celu ochrony ser­ca przed dalszym uszkodzeniem.

Atenolol nie leczy chorób serca, łagodzi tylko ich objawy, dlatego musi być zazwy­czaj stosowany długotrwale.

Interakcje

Leki przeciwarytmiczne stosowane z atenololem mogą zwiększać niepożądany wpływ na serce. Leki przeciwcukrzycowe stosowane z atenololem mogą zwiększać ryzyko/maskować objawy małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii). Leki zmniejszające przekrwienie stosowane łącznie z atenololem mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi oraz przyspieszać czynność serca. Leki blokujące kanały wapniowe. Niektóre sto­sowane łącznie z atenololem mogą dodatkowo obniżać ciśnienie tętnicze krwi i zwalniać czyn­ność serca; mogą również zmniejszać siłę skurczu serca. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie hipotensyjne (przeciwnadciśnieniowe) atenozolu.

Charakterystyka dla pacjentów

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewiel­ką ilością płynu. Nadciśnienie: p.o. początkowo 25­50 mg raz na dobę, po tygodniu dawkę można zwięk­szyć do 100 mg/d; większe dawki nie obniżają dodat­kowo ciśnienia. Dławica piersiowa: p.o. początkowo zwykle 50 mg/d, w razie potrzeby zwiększyć do 100 mg/d; u niektórych chorych korzyść może przynieść zastosowanie 200 mg/d. Zaburzenia rytmu (leczenie podtrzymujące): 50-100 mg raz na dobę lub w daw­kach podzielonych. Dawkę należy zmodyfikować w ciężkich zaburzeniach czynności nerek.
W przypadku upośledzonej czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki leku.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Je­śli następna dawka przypada w ciągu 6 godzin, nie zażywaj pominiętej dawki, tylko kolejną planową dawkę o zwykłej porze.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem; nagłe odstawienie może spowodować niebezpieczne pogorszenie objawów. Lek powinno się odstawiać stopniowo.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko powoduje powikłania. Jeśli zauważysz niepokojące objawy lub jeśli zażyłeś znacznie większą dawkę — skontaktuj się z lekarzem.
Nie ma przeciwwskazań.
Działania niepożądane
Działanie niepożądane atenololu są podobne jak większości beta-adrenolityków. Objawy są zazwyczaj przemijające i stopniowo się zmniejszają w czasie długotrwałego stosowania.

Leki i suplementy zawierające atenolol

Przykład leku(ulotka)

Atenolol(atenolol) a alkohol

Atenolol(atenolol) u osób starszych(65 lat i więcej)
Atenolol(atenolol) dla dzieci(do 18 lat)
Atenolol(atenolol) w ciąży
Atenolol(atenolol) a karmienie piersią
Atenolol(atenolol) a prowadzenie pojazdów
Atenolol(atenolol) refundacja

Atenolol(atenolol) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania