baklofen

Opis leku:

Działanie

Baklofen jest lekiem zmniejszającym napię­cie mięśni szkieletowych, działającym na ośrodkowy układ nerwowy, w tym na rdzeń kregowy. Zmniejsza skurcze oraz sztywność mięśni m.in. w stwardnieniu rozsianym lub po urazach rdzenia kręgowego. Jest również stosowany w leczeniu spastyczności wynika­jącej z urazów mózgu, porażenia mózgowego lub udaru mózgu. Choć nie leczy tych chorób, zwiększa ruchomość, umożliwiając inne leczenie, np. fizykoterapię.

Baklofen rzadziej niż inne leki o podobnym działaniu powoduje osłabienie mięśniowe, a działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub senność, są zazwyczaj przemija­jące. Osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na działania niepożądane, szczegól­nie we wczesnej fazie leczenia.

Interakcje

Leki przeciwnadciśnieniowe i moczopędne. Baklofen może zwiększać ich działanie hipotensyjne (przeciwnadciśnieniowe). Leki stosowane w chorobie Parkinsona. Niektó­re z nich stosowane łącznie z baklofenem mogą powodować splątanie oraz halucynacje. Leki uspokajające. Wszystkie leki tego typu mogą zwiększać uspokajające właściwości baklofenu. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mo­gą nasilać działanie baklofenu, co prowadzi do osłabienia siły mięśniowej. Leki uspokajające. Wszystkie leki tego typu mogą zwiększać uspokajające właściwości baklofenu. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mo­gą nasilać działanie baklofenu, co prowadzi do osłabienia siły mięśniowej.

Charakterystyka dla pacjentów

P.o. Początkowo 5 mg 3 razy na dobę, następnie zwiększać dawkę dobową co 3 dni o 15 mg do uzy­skania pożądanego działania. Dawka podtrzymująca zwykle 30-75 mg/d, dawka maks. — 80 mg/d (w 3-4 dawkach podzielonych). Należy zmniejszyć dawkę w niewydolności nerek. W czasie długotrwałego stosowania skuteczność leku może się zmniejszyć. Po nagłym odstawieniu objawy mogą powrócić w większym nasileniu (tzw. efekt odbicia) — dawkę należy zmniejszać stopniowo w ciągu kilku dni. Dawkowanie u dzieci: konieczne zmniejszenie dawki leku.
W zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Zgłoś lekarzowi przepisującemu lek:

  • przewlekłą chorobę wątroby lub nerek,
  • trudności z oddawaniem moczu,
  • chorobę wrzodową,
  • napady padaczkowe,
  • cukrzycę,
  • trudności z oddychaniem,
  • inne stosowane leki.

Pominiętą dawkę leku zastosuj jak najszybciej. Jeśli następna dawka leku przypada w ciągu 2 godzin, przyjmij pojedynczą dawkę od razu, a następną pomiń.
Jeśli chcesz zaprzestać stosowania leku, omów to z lekarzem, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe odstawienie może wywołać halucyna­cje, napad drgawkowy albo nasilić spastyczność.
Sporadyczne zażycie dodatkowej dawki rzadko po­woduje powikłania. Zażycie zbyt dużej dawki może wywołać osłabienie, wymioty, senność — skontaktuj się z lekarzem.
Działania niepożądane
Może powodować nudności, zaparcia, bóle i zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej, bezsenność. Objawy wymagające bezzwłocznego skontaktowania się z lekarzem to: zaburzenia mowy i widzenia, zaburzenia czucia, omdlenia, nadmierne pocenie się. Alkohol, leki nasenne, uspokajające, antydepresyjne i przeciwuczuleniowe nasilają liczbę działań niepożądanych.

Leki i suplementy zawierające baklofen

Przykład leku(ulotka)

Baclofen(baklofen) a alkohol

Baclofen(baklofen) u osób starszych(65 lat i więcej)
Baclofen(baklofen) dla dzieci(do 18 lat)
Baclofen(baklofen) w ciąży
Baclofen(baklofen) a karmienie piersią
Baclofen(baklofen) a prowadzenie pojazdów
Baclofen(baklofen) refundacja

Baclofen(baklofen) cena i opakowania

Opinie o leku Dodaj własną opinię Zadaj pytanie na forumDodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cena
Skuteczność
Czas działania